loading

GRUPY ZAWODOWE.

 

Jesteś lekarzem? A może prawnikiem? Jesteś przedstawicielem innej grupy zawodowej? Opel przygotował specjalną ofertę dla wybranych grup zawodowych dostępną we wszystkich autoryzowanych punktach dealerskich pod postacią niezwykle atrakcyjnych rabatów i warunków finansowania.

 

Model
Wymagane wyposażenie
Wersja
Upust %
Rabat*
Nowa Corsa
lakier płatny
Enjoy z pakietem „Plus”
1 %
2 200 zł
Color Edition z pakietem „Plus” i/lub „Techno” 
 1 % 
2 200 zł
 lakier płatny i klimatyzacja
Pozostałe wersje
 1 % 
 2 550 zł
 ADAM
lakier płatny i klimatyzacja
Wszystkie
 1 % 
 3 000 zł
 Meriva
-
Z silnikiem 1.4 LPG Turbo 120 KM
3 %
7 000 zł
Pozostałe wersje
3 %
4 000 zł
 Mokka
 lakier płatny i klimatyzacja
 Wszystkie 
2 %
 2 500 zł
 Astra 5d, kombi i sedan
lakier płatny
 Wszystkie z silnikiem 1.4 LPG Turbo 140 KM poza Active
 6 %
 7 500 zł
Wszystkie z wyjątkiem Active i modeli z silnikiem 1.4 LPG Turbo 140 KM 
 6 %
4 500 zł
-
Active z silnikiem 1.4 LPG Turbo 140 KM 
0 %
 9 000 zł
 Pozostałe modele Active
0 %
 6 000 zł
Astra GTC
lakier płatny 
 Wszystkie poza Active
6 %
 4 500 zł
 Active 
 0 %
6 000 zł
 Insignia 
lakier płatny 
 Wszystkie poza Active
8 %
5 000 zł
 -
 Active  
 0 %
 5 000 zł
Cascada
lakier płatny 
 Wszystkie 
 3 %
3 000 zł 
 Zafira Tourer
lakier płatny 
Wszystkie
 5 %
5 000 zł 
 Antara 
lakier płatny 
Wszystkie
 2 %
20 000 zł 
Nowa Corsa Van 
 klimatyzacja 
Wszystkie
6 %
 0 zł
 Combo 
 klimatyzacja 
 Tour 
9 %
 0 zł
klimatyzacja  
Van i Tour Van 
15 %
0 zł
Nowe Vivaro 
 Wszystkie 
 10,5 %
0 zł
 Movano 
 klimatyzacja 
Wszystkie
 12,5 %
0 zł
GRUPY ZAWODOWE OBJĘTE WSPARCIEM
Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie prawni4)

Lekarze i lekarze stomatolodzy1)

Prawnicy2)
Czynni oraz emerytowani Pracownicy służb mundurowych3)


Reprezentujesz inną grupę zawodową? Przyjdź do punktu dealerskiego i dowiedz się czy przysługują Ci specjalne warunki!

 

 

 

  
Marcin Mikołajczyk 

Marcin Mikołajczyk

Konsultant ds. Sprzedaży Samochodów Dostawczych

tel. 89 524 18 42

Napisz do nas

 

Niniejsze poziomy rabatów dotyczą samochodów z roku produkcji 2015. Oferta nie dotyczy wybranych modeli samochodów w wersji „Active”. Do wszystkich modeli wymagany jest lakier metalik. Rabat na modele bez lakieru płatnego pomniejszony o 2 punkty procentowe. 1) Niezbędnym jest okazanie kopii dyplomu lekarza oraz potwierdzenia pracy w wyuczonym zawodzie lekarza poprzez np., oryginał zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu (umowa o pracę) w państwowej / prywatnej służbie zdrowia lub innej wydany na prośbę lekarza przez uprawniony organ, bądź kopia indywidualnej umowy lekarza z NFZ na świadczenie usług lub refundowanie recept (z wyłączeniem przypadku, gdzie recepty dotyczą jedynie lekarza i jego rodziny) 2) Sędziowie, prokuratorzy, notariusze, radcowie prawni, adwokaci, asesorzy, referendarze sądowi oraz aplikanci aplikacji sądowej, prokuratorskiej, notarialnej, radcowskiej i adwokackiej posługujący się legitymacją służbową prawnika; 3) Żołnierze wojska polskiego, pracownicy cywilni wojska, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Policji Skarbowej i pracownicy zawodowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. Żołnierze czynnej służby wojskowej lub pracownicy cywilni WP posiadający oryginał zaświadczenia podpisanego przez szefa, dowódcę Jednostki Wojskowej o zatrudnieniu lub kopia decyzji o przyznaniu emerytury z Wojskowego Biura Emerytalnego i potwierdzenie obecnego pobierania emerytury lub kopia legitymacji emeryta MSWiA/Ministerstwa Sprawiedliwości. Funkcjonariusze czynni i emerytowani będący na emeryturze wypłacanej przez Biuro Emerytalne MSWiA i pracownicy cywilni policji z oryginałem zaświadczenia o zatrudnieniu w organach policji wydanym przez uprawniony do tego organ lub kopia legitymacji emeryta MSWiA; 4) Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego, umiarkowanego bądź znacznego stopnia niepełnosprawności ważne co najmniej 6 m-cy od daty podpisania umowy zakupu auta. Prawni opiekunowie osób niepełnosprawnych z ich aktualnym orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Osoby, które mają przyznane aktualne świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek pielęgnacyjny na osobę niepełnosprawną (z ZUSu) potwierdzone zaświadczeniem o jego pobieraniu wydanym przez płatnika;
Do góry